Gennemsigtig samling af viden

Jobeffekter.dk er en online vidensbank der synliggør effekterne af den aktiv beskæftigelsespolitik for forskellige målgrupper og indsatser. Her samles viden om effekterne af beskæftigelsesindsatsen fra forskningsbaserede studier for at give et hurtigt og overskueligt overblik over den eksisterende viden på området. Det sker ved at samle resultaterne fra forskningsbaserede studier på beskæftigelsesområdet og lave en samlet vægtning af resultaterne.

Professor i økonomi og overvismand Michael Svarer, der har været med til at udvikle Jobeffekter.dk, mener, at den løbende opsamling af viden om effekterne af beskæftigelsesindsatsen vil være med til at skabe gennemsigtighed og en mere åben debat om den aktive beskæftigelsespolitik i Danmark:

"Jobeffekter.dk er en database, der indeholder en beskrivelse af de nyeste og mest relevante studier af effekterne af aktiv arbejdsmarkedspolitik.  Vidensbanken giver et samlet overblik over den danske og internationale litteratur og giver dermed praktikere, politikere og forskere et stærkere fundament til at diskutere og udvikle den danske arbejdsmarkedspolitik på." siger Michael Svarer.

Effektstudierne er en samling af den eksisterende danske og internationale forskning på det beskæftigelsespolitiske område:

"Jobeffekter.dk giver en beskrivelse af de enkelte studier og giver også en samlet vurdering af hvilken evidens, der er for effekterne af de enkelte arbejdsmarkedspolitiske instrumenter. Ved at vægte de forskellige studier i forhold til indsats, sammenlignelighed med danske forhold og studiets kvalitet opnås et summarisk billede af de enkelte instrumenters effekt på at få ledige i beskæftigelse", anfører Michael Svarer.

Da der kan være variation på tværs af lande, tidsperioder og foranstaltninger i de enkelte studier, kan man nærlæse vurderingerne af de enkelte studier i jobeffekter.dk for at få et mere nuanceret billede af de enkelte instrumenter, end det den summariske vurdering giver.

FAKTA
De samlede effekter af en given indsats eller målgruppe tager udgangspunkt i eksisterende studier, og de viste jobeffekter er derfor baseret på de givne resultater i disse studier. Den eksisterende litteratur analyserer primært effekterne af beskæftigelsesindsatser på kortere sigt. Det betyder, at de beregnede effekter i Jobeffekter.dk hovedsageligt vil være gældende for det kortere sigt. Tilsvarende har Jobeffekter.dk fokus på, om de aktive indsatser får personer i job eller uddannelse, mens der ses bort fra eksempelvis effekterne på den efterfølgende indkomst.

Viden sammenholdes gennem en vægtning af effekterne fra de indtastede studier. Vægtningen sker dels på baggrund af forskernes kvalitetsvurdering af studierne og dels på baggrund af, hvilket geografisk område forskningen er baseret på, hvorvidt studierne har været udgivet i videnskabelige tidsskrifter og hvilken analysemetode der er anvendt i studiet. Kriterier skal sikre, at resultaterne er relevante for det danske arbejdsmarked.

For mere information om beregninger og vægte af jobeffekter klik her