Om Jobeffekter.dk


Hvad er Jobeffekter.dk?

Jobeffekter.dk er en vidensbank, der opsamler og formidler resultater fra relevant forskning på beskæftigelsesområdet. Vidensbanken er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med uafhængige forskere.

Jobeffekter.dk er udviklet til dig, som er forsker, studerende, praktiker, politiker eller embedsmand, og det er målet, at hjemmesiden hurtigt og nemt skal give dig et aktuelt og retvisende overblik over, hvad der er evidens for virker på beskæftigelsesområdet. 

Effekterne på Jobeffekter.dk tager udgangspunkt over 400 danske og internationale forskningsbaserede studier, som forskere har udsøgt, vurderet og indtastet i vidensbanken. Der indtastes løbende nye studier i vidensbanken i bestræbelsen på at opsamle så meget af den aktuelle viden, som muligt. Ved indtastning tager forskerne højde for studiets kvalitet og relevans, ved at vægte studierne, så danske randomiserede kontrollerede studier eksempelvis vægter højere end registerbaserede studier fra andre lande. På baggrund af de vægtede studiers resultater beregnes den samlede konklusion om effekt for de målgrupper og indsatser du ønsker viden om.

På Jobeffekter.dk kan du finde og sammenligne effekterne af forskellige indsatser for forskellige målgrupper, og du kan fremsøge centrale effektstudier på beskæftigelsesområdet. Yderligere kan du uploade egne forslag til studier, som du tænker bør indgå i vidensbanken samt gemme og dele de resultater og studier, som er særligt interessante for dig.