Anvendelse af Jobeffekter.dk


Hvad kan Jobeffekter.dk bruges til?

Jobeffekter.dk kan bruges til at få et overblik over den eksisterende viden om effekter på beskæftigelsesområdet. I nedenstående er brugen af Jobeffekter.dk beskrevet for dig som er forsker, studerende, embedsmand, politiker, eller praktiker.

Forsker og studerende

Som forsker og studerende kan du med Jobeffekter.dk se, hvad vi på nuværende tidspunkt ved og ikke ved om effekter af beskæftigelsesindsatsen. Du kan endvidere ved hjælp af studiesøgningen se hvilke centrale studier, der er for en given indsats eller målgruppe. Dette kan eksempelvis være nyttigt, hvis du som studerende skal skrive en opgave indenfor arbejdsmarkedet. Dertil kan du som forsker og studerende bidrage til vores fælles vidensgrundlag, ved at uploade egne forslag til studier som, du tænker, bør indgå i vidensbanken.

Embedsmand, politiker og journalist

Som embedsmand, politiker og journalist kan du med Jobeffekter.dk sammenligne effekter af forskellige indsatser for forskellige målgrupper. Ved hjælp af "Jobeffektsøgning" kan du se, hvilke indsatser der virker for forskellige målgrupper, samt hvor stærk evidensen er for en given konklusion om effekt. Det er således hurtigt og nemt at få bekræftet, om en indsats har effekt for en given målgruppe eller ej. Derudover kan du fremsøge studierne, der bidrager til en konklusion om effekt for en given målgruppe og indsats. 

Praktikere

Som praktiker i jobcenter eller a-kasse kan du bruge Jobeffekter.dk til at få et overblik over, hvilke indsatser der virker for forskellige målgrupper. Denne viden kan du bruge, når du eksempelvis skal søge inspiration på Jobevidens.dk. Jobevidens.dk er en vidensportal til praktikere omkring de indsatser, der er i gang i kommunerne.