Fortolkning af resultater på Jobeffekter.dk


Hvad fortæller jobeffekten?

Jobeffekten er et udtryk for den eksisterende forsknings samlede konklusion om indsatsens effekt over for en given målgruppe. Konklusionen om effektretning kan enten være: ”Positiv”, ”Negativ” eller ”Ingen”, og en positiv jobeffekt svarer til, at indsatsen har en signifikant positiv effekt i forhold til at hjælpe målgruppen i beskæftigelse eller uddannelse.

Jobeffekten bliver dog kun positiv, hvis minimum 55% af den samlede vidensmængde går i samme retning. Hvis dette ikke er tilfældet bliver konklusionen enten "Få studier" eller "Modstridende". 

I udgangspunktet vil jobeffekten være baseret på forskningsresultater, som er funderet på effektmål, der vedrører beskæftigelse, selvforsørgelse, ledighed eller raskmelding. Det er dog muligt i jobeffektsøgningen at specificere, hvilket effektmål, jobeffekten skal være baseret på. Dertil er det vigtigt at huske, at størstedelen af effektlitteraturen giver viden om den gennemsnitlige effekt af indsatsen for en given målgruppe. Der er således ikke tale om effekter, der nødvendigvis vil indtræffe for alle ledige, der deltager i en given beskæftigelsesindsats, men derimod en gennemsnitseffekt for målgruppen.

Alle studieresultaterne, der vises på Jobeffekter.dk er blevet indtastet på baggrund af en indtastningsprotokol, som kan ses her: 

Protokol for indtastning på Jobeffekter.dk (pdf) (åbner i nyt vindue)