Om jobeffekter.dk

Jobeffekter.dk er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med en række uafhængige forskere og er en vidensbank, der opsamler relevant forskning på beskæftigelsesområdet.

Det er stedet, hvor du kan finde viden om effekter af indsatser, søge efter og sammenligne studier. Derudover kan du se, hvordan forskerne vurderer kvaliteten af de forskellige studier. Visionen med Jobeffekter.dk er at give den brede offentlighed et nemt og lettilgængeligt middel til at se den eksisterende viden om beskæftigelse, og hvilke midler der vurderes til at fungere i forhold til at få personer i job eller uddannelse.

Jobeffekter.dk er et nyttigt instrument til at få et overblik over relevante danske og internationale analyser om de kvantitative effekter på beskæftigelsesområdet. Den drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med forskerne, der ud fra fastsatte kriterier vurderer forskningen inden for beskæftigelse.

Vidensbanken er startet med 159 studier og bliver løbende opdateret med ny viden i takt med, at forskerne inkluderer nye studier i databasen.