Udsøg effekter af indsatser baseret på studier i Jobeffekter.dk

På Jobeffekter.dk udregnes effekten af indsatser ved en algoritme baseret på de studieresultater, der er indtastet. Viden fra Jobeffekter udgør et vigtigt bidrag i forståelsen af effekter.Hvad er Jobeffekter.dk?

Jobeffekter.dk er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med en række uafhængige forskere og er en vidensbank, der opsamler og formidler relevant viden om hvad der virker på beskæftigelsesområdet.