Om Jobeffekter.dk


Hvad er Jobeffekter.dk?

Jobeffekter.dk er en vidensbank, der opsamler og formidler resultater fra relevant forskning på beskæftigelsesområdet. Hjemmesiden blev udviklet i 2013 af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med en række uafhængige forskere.

Jobeffekter.dk er udviklet til dig, som er forsker, studerende, praktiker, politiker eller embedsmand, og det er målet, at hjemmesiden hurtigt og nemt skal give dig et aktuelt og retvisende overblik over, hvad der er evidens for virker på beskæftigelsesområdet. Det skal i den forbindelse dog bemærkes, at evidensbilledet på Jobeffekter.dk ikke altid vil stemme overens med det evidensbillede, du finder i litteraturreviews og vidensrapporter udarbejdet særskilt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (link), eftersom der kan være anvendt andre inklusionskriterier og vægtning af medtagende studier. Det vil dog altid fremgå tydeligt af Jobeffekter.dk, hvordan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er kommet frem til, hvad der er evidens for virker på beskæftigelsesområdet. 

På Jobeffekter.dk kan du finde og sammenligne effekterne af forskellige indsatser for forskellige målgrupper, og du kan fremsøge centrale effektstudier på beskæftigelsesområdet, og se hvordan forskere har kvalitetsvurderet dem. Endelig kan du uploade egne forslag til studier, som du tænker bør indgå i vidensbanken samt gemme og dele de resultater og studier, som er særligt interessante for dig.

Effekterne på Jobeffekter.dk tager udgangspunkt i cirka 500 danske og internationale forskningsbaserede studier, som forskere løbende har udsøgt, vurderet og indtastet i vidensbanken, og der kommer løbende nye studier til i bestræbelsen på at opsamle så meget af den aktuelle viden, som muligt. I vurderingen tager forskerne højde for studiets kvalitet og relevans, ved at vægte studierne, så danske randomiserede kontrollerede studier eksempelvis vægter højere end registerbaserede studier fra andre lande. På baggrund af de vægtede studiers resultater beregnes den samlede konklusion, om effekt for de målgrupper og indsatser du ønsker viden om.

I menuen til venstre kan du læse mere om forskerne, vægtene og beregningerne bag Jobeffekter.dk's algoritme. Derudover kan du få et indblik i de målgrupper, indsatser og effekter, som du kan finde på hjemmesiden, samt eksempler på hvordan viden fra Jobeffekter.dk kan bruges.