Om søgningen


Hvordan fungerer søgningen?

På Jobeffektsøgning kan du fremsøge jobeffekten for forskellige målgrupper og indsatser. Her kan du vælge imellem 29 målgrupper og 63 indsatser. Endvidere kan du afgrænse din søgning af målgruppen i forhold til køn, alder, uddannelsesniveau og øvrige karakteristika, samt definere effekten du ønsker at finde i forhold til effektmål og effekttype. Der er således mange muligheder, og i de følgende har vi beskrevet nogle relevante søgescenarier.

Scenarie 1: Virker en given indsats for en bestemt målgruppe?

Du er interesseret i at vide om en specifik indsats kan få en bestemt målgruppe i beskæftigelse, og har derfor valgt at klikke på én målgruppe og én indsats. I dette scenarie får du vist ét jobeffekts resultat, som enten kan være "Positiv", "Negativ", "Ingen", "Få studier" eller "Modstridende viden". Hvis du ikke får vist et resultat, skyldes det, at der ikke er indtastet nogen forskningsresultater for den valgte indsats og målgruppe. Udover at se om indsatsen virker for målgruppen, kan du også se, om indsatsen virker for målgruppen i kombination med andre indsatser. Dette ser du ved at klikke på kombinationsindsatser.

Scenarie 2: Hvad virker for en given målgruppe?

Du er interesseret i en særlig målgruppe, og har derfor kun klikket på én målgruppe i søgningen. I dette scenarie får du vist jobeffekten for samtlige indsatser, der er indtastet forskningsresultater for på Jobeffekter.dk. Du er dog kun interesseret i, det der virker for målgruppen, hvorfor du med fordel kan vælge "Kun positive" resultater. Hermed får du vist de indsatser, der har signifikant positiv effekt i forhold til at få målgruppen i beskæftigelse i forhold til de fire primære effektmål. 

Du kan læse mere om de forskellige målgrupper her og om mulige afgrænsninger af målgruppen her

Scenarie 3: Hvem virker en given indsats for?

Du er interesseret i en særlig indsats, og har derfor kun klikket på én indsats i søgningen. I dette scenarie får du vist jobeffekten for samtlige målgrupper, der er indtastet forskningsresultater for på Jobeffekter.dk. Du er dog kun interesseret i at se, hvem indsatsen virker for, hvorfor du med fordel kan vælge "Kun positive" resultater. Hermed får du vist de målgrupper, hvor indsatsen har signifikant positiv effekt i forhold til at få målgruppen i beskæftigelse i forhold til de fire primære effektmål. 

Du kan læse mere om indsatserne her

Scenarie 4: Hvilke effekter har en given indsats for en bestemt målgruppe?

Du er interesseret i, om én given indsats har flere effekter for en bestemt målgruppe, hvorfor du har valgt også at definere effekten i søgningen. I dette scenarie for du vist jobeffekter for hvert af de valgte effektmål, samt for effekttypen inden for hvert effektmål. Jobeffekter vil være baseret på forskningsresultater, der vedrører de valgte effektmål/effekttype. Hvis effektmål og effekttype ikke tilvælges, vil studieresultater for effektmålene: beskæftigelse, selvforsørgelse, ledighed og raskmelding fremvises automatisk. 

Du kan læse mere om effekterne her.