Om algoritmen


Hvordan opnås jobeffekten?

Når du fremsøger en jobeffekt på Jobeffekter.dk for en indsats og målgruppe, sker det ved hjælp af en algoritme, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet i fællesskab med forskere.

Algoritmen starter med at finde samtlige studieresultater, som helt eller delvis matcher dine valgte søgekriterier. Vær opmærksom på, at der kan forekomme flere studieresultater af hvert unikt studie. Hvert studieresultat giver et vidensbidrag på baggrund af studieresultatets kvalitet og relevans, som udregnes ved hjælp af en kombinationsfaktor og forskernes vægtning af studierne. 

Du kan læse mere om vægtene her og kombinationsfaktoren her

Resultaternes vidensbidrag aggregeres til at udgøre den samlede vidensmængde. Vidensmængden kan være mellem 0 og 1, hvor 1 opnås ved højeste relevans og kvalitet. Det svarer til et resultat fra et dansk højkvalitets studie, baseret på et randomiseret kontrolleret forsøg og udgivet i et af de bedste videnskabeligt tidsskrifter. 

I nedenstående gives et eksempel på, hvordan vidensbidraget af et studieresultat udregnes. 

Eksempel

Forskeren har indtastet et studie, der estimerer en positiv effekt af et virksomhedsrettet tilbud for forsikrede ledige. Studiet er en effektanalyse på registerbaseret data for Danmark. Resultaterne har ikke været udgivet i et videnskabeligt tidsskrift, og forskeren har kvalitetsvurderet studiet som tilfredsstillende.

Studieresultatets vidensbidrag vil i dette tilfælde være følgende, hvis søgningen er afgrænset til virksomhedsrettede tilbud for forsikrede ledige:

Kriterium

Karakteristika

Vægt

Kvalitetsvurdering

Tilfredsstillende

0,5

Analysemetode

Økonometrisk/statistisk effektstudie

0,8

Geografi

Danmark

1

Udgivet i videnskabeligt tidsskrift

Nej

0,5

Kombinationsfaktor

Nej 

1

Resultatets vidensbidrag*

0,20

*Den samlede vægtning

Dette resultat vil derfor indgå med vægten 0,20 for en positiv effekt, i beregningen af jobeffekten for virksomhedsrettede tilbud for forsikrede ledige.