Målgrupper


Valg af målgruppe i søgningen

Det første, du skal tage stilling til, når du skal vælge en målgruppe, er, om du er interesseret i at finde jobeffekten for Ledige eller Sygemeldte. Til at hjælpe dig med at træffe dette valg, har vi i nedenstående beskrevet de målgrupper, du kan vælge imellem for henholdsvis Ledige og Sygemeldte.

Ledige

Ved kategorien Ledige kan du vælge Alle ledigeForsikrede ledige og/eller Ikke-forsikrede ledige.

Derudover kan du vælge følgende underopdelinger af alle ledige:

 • Korttidsledige
 • Langtidsledige
 • Ledige med andre problemer end ledighed
 • Ledige uden andre problemer med ledighed
 • Arbejdsmarkedsparate ledige

For forsikrede ledige kan du vælge følgende underopdelinger:

 • Forsikrede korttidsledige
 • Forsikrede langtidsledige
 • Forsikrede ledige uden andre problemer end ledighed
 • Forsikrede ledige med andre problemer end ledighed

Mens du for ikke-forsikrede ledige kan vælge nedenstående underopdelinger:

 • Ikke-forsikrede korttidsledige
 • Ikke-forsikrede langtidsledige
 • Arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige
 • Ikke-arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige

Målgruppen Alle ledige er relevant, hvis du ønsker af finde jobeffekten for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige, mens målgrupperne Forsikrede ledige og Ikke-forsikrede ledige er interessante, hvis du ønsker at se på de ledige, der enten er forsikrede eller ikke-forsikrede.

De forsikrede ledige er den ledighedsgruppe, der vurderes at være tættest på arbejdsmarkedet, eftersom gruppen for nylig har været i beskæftigelse eller færdiggjort en uddannelse. Forsikrede ledige omfatter dog både ledige med og uden andre problemer end ledighed, hvorfor det kan være relevant at se på andre problemer end ledighed, såsom misbrug eller sprogvanskeligheder og at se på ledighedslængden. 

De ikke-forsikrede ledige vurderes i udgangspunktet at være længst fra arbejdsmarkedet, medmindre de anses at være arbejdsmarkedsparate. Det kan derfor være relevant at kunne opdele de ikke-forsikrede i forhold til arbejdsmarkedsparathed. Derudover kan det også være interessant at se på ledighedslængden, eftersom der er arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede, som ender med at gå ledige i lang tid af forskellige årsager.

Sygemeldte*

Ved kategorien Sygemeldte kan du vælge Alle sygemeldte, Sygemeldte fra ledighed og Sygemeldte fra beskæftigelse. For hver af de tre grupper er det muligt at vælge underopdelingerne:

 • Lettere psykiske lidelser
 • Sværere psykiske lidelser
 • Fysiske lidelser

Lettere psykiske lidelser dækker blandt andet over angst, depression og stress, mens sværere psykiske lidelser også dækker over personlighedsforstyrrelser. Fysiske lidelser dækker blandt andet over problemer med bevægelsesapparatet og kræft.

Målgruppen Alle sygemeldte er relevant, hvis du ønsker af finde jobeffekten for både sygemeldte fra beskæftigelse og fra ledighed, mens målgrupperne Sygemeldte fra beskæftigelse og Sygemeldte fra ledighed er interessante, hvis du ønsker at se på de sygemeldte, der enten er tæt på arbejdsmarkedet eller langt fra arbejdsmarkedet.

*Der gøres opmærksom på, at studier og studieresultater vedrørende sygemeldte først vil være tilgængelige i 3.kvartal 2019.