Kombinationsfaktor


Hvilke studieresultater indgår i beregning af Jobeffekten? 

Det er ikke alle studieresultater, der bør indgår i beregningen af en jobeffekt og slet ikke i samme grad. Der er derfor indbygget en kombinationsfaktor, som tager højde for studieresultatets relevans i beregningen af jobeffekten. Faktoren afhænger således af den søgning, der laves på Jobeffekter.dk og kan tage følgende værdier:

Kombinationsfaktor

Vægte

Ingen kombinationsfaktor

1

Kombinationsfaktor ved enten målgruppe eller indsats 

0,5

Kombinationsfaktor ved både målgruppe og indsats 

0,25

Kombinationsfaktoren gør sig gældende ved resultater, der vedrører flere målgrupper eller en indsats sammensat af flere komponenter. Hvis eksempelvis at samtaler er undersøgt i kombination med ordinær uddannelse, bør hele den estimerede effekt ikke alene tilskrives samtaler. Det samme er tilfældet, hvis effekten er undersøgt for både forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige, her kan hele den estimerede effekt ikke tilskrives forsikrede ledige. Resultatet, der vedrører kombinationer af enten en målgruppe eller en indsats, vægtes således med 0,5, når den samlede konklusion (jobeffekten) udregnes for en af målgrupperne eller en af indsatserne. 

Kombinationsfaktoren er også aktuel for resultater, der vedrører underopdelinger af målgrupper eller indsatser. Hvis eksempelvis at virksomhedspraktik, som er en underopdeling af virksomhedsrettede indsatser, er undersøgt, så kan hele den estimerede effekt ikke overføres til virksomhedsrettede indsatser. Det samme gør sig gældende, hvis effekten er undersøgt for sygemeldte med lettere psykiske lidelser, så kan hele den estimerede effekt ikke overføres til alle sygemeldte. Resultater, der vedrører underopdelinger af en given målgruppe eller indsats, vægtes dermed også med 0,5, når den samlede konklusion (jobeffekten) for den overordnede målgruppe eller indsats udregnes. 

Resultater, der vedrører kombinationer af både indsatser og målgrupper, vægtes derimod med 0,25, når den samlede jobeffekt udregnes for en af målgrupperne eller en af indsatserne.